Thống kê báo cáo/ Tải lead

Ở tất cả các phân mục chúng tôi đều hỗ trợ tường minh các mục thống kê phân ra cụ thể theo thời gian, vị trí, hệ điều hành, thiết bị của các khách hàng click nút kênh

Xem thống kê: vào Cài đặt kênh liên hệ V2 > Thống kê

Khi truy cập vào phần thông tin này tất các thống kê đo lường đều được cụ thể : thời gian, hệ điều hành, thiết bị của khách hàng đăng ký

Bạn có thể chọn thanh sổ xuống để thêm các phần cần thiết hoặc muốn tường minh hơn thì có thể lựa chọn loại bỏ các nút : click zalo. messenger,,,,

Xem Lead đăng ký: vào Cài đặt kênh liên hệ V2 > Download lead

Nếu bạn không có thời gian truy cập vào email để lấy thông tin khách hàng, thì hằng ngày bạn có thể đặt lịch mỗi sáng truy cập vào mục này để tải Download lead về