Tạo kênh liên hệ

AGForm hỗ trợ các bạn tạo không giới hạn nhóm kênh liên hệ, bạn có thể thêm nhiều nhóm kênh liên hệ cho nhiều website của bạn

Tổng quan:

Bạn có thể tùy chọn tạo nhiều website và tạo nhóm kênh liên hệ

Bước 1: Chọn cài đặt kênh liên hệ V2 > tạo kênh mới

Bước 2: Cấu hình kênh liên hệ

  • Điền tên kênh liên hệ

  • Chọn danh sách kênh liên hệ được cho vào Bạn cũng có thể lựa chọn kênh liên hệ ( zalo/ messenger/ gọi ngay/ chat ... ) phổ biến ngay tại chuyên mục hiển thị hoặc bấm thêm nữa để lựa chọn thêm mục

  • Chúng tôi phân ra nhiều nhóm kênh liên hệ ( tương tác, tư vấn, bán hàng, giới thiệu ) và luôn cập nhật thêm kênh mới để hỗ trợ khách hàng và mọi người dùng của chúng tôi.

  • Chọn kênh để gắn lên nhóm kênh trong phần danh sách kênh: Sau khi chọn các kênh cho nhóm thì các kênh liên hệ sẽ hiện tương ứng ở giao diện giả lập bên phải, tạo không giới hạn nút, miễn là bạn thấy phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn là được, mỗi nhóm kênh chỉ được thêm 1 live chat còn các nút khác thêm không giới hạn nút, nút giống nhau đều được.

  • Màu sắc: Có thể chọn các màu mặc định có sẵn bằng cách bấm vào màu sắc, chúng tôi phân ra màu sắc cho nền, cho chữ, cho icon để bạn có thể chủ động chỉnh sửa phù hợp với tông màu của mình

  • Chọn thiết bị muốn hiển thị trên nhóm kênh. Với lựa chọn này bạn có thể thêm nhiều mục kênh tắt bật trên từng thiết bị, thay đổi vị trí ở (điện thoại)mobile và (máy tính bàn)desktop phù hợp với giao diện bạn

  • Chọn hình dạng và vị trí cho menu: AGForm cho bạn nhiều lựa chọn với 8 kiểu cho điện thoại(mobile) và 3 kiểu cho máy tính(desktop) và lựa chọn thay đổi nhiều vị trí ( hoàn toàn có thể thêm nhiều nhóm kênh để có thể sắp xếp vị trí trái phải nếu bạn thấy cần thiết )

  • Cấu hình đường dẫn: Hiện tại phiên bản chỉ chạy được toàn page theo website bạn chỉ định/

Bước 3: Xem thống kê, tải Dowload/lead

Chúng tôi có hệ thống thống kê ngay tại chỉ mục bạn chỉ cần lựa chọn tab Thống kê để xem thống kê click của khách vào từng nút, và cũng có thể tải lead ( nút Download Lead ) ngay tại cấu hình menu