Cấu hình kênh liên hệ

AGForm phân ra cho bạn nhiều nút kênh liên hệ giúp bạn gắn thêm nhiều menu liên hệ lên website tăng phễu khách hàng cho bạn

Sau khi bạn đã tạo được nhóm menu kênh liên hệ rồi thì bạn có thể tạo nhiều kênh liên hệ ( kênh tương tác, kênh tư vấn, kênh bán hàng, kênh giới thiệu )

Nhóm kênh tương tác: 5 kênh

Với nhóm kênh tương tác chúng tôi hỗ trợ người dùng: Đặt lịch, Xem thêm, Gói dịch vụ, Chia sẻ, Đăng nhập

Nhóm kênh tư vấn: 12 kênh

Với nhóm kênh tương tác chúng tôi hỗ trợ người dùng: Zalo, Messenger, Chat, Liên Hệ, Nhắn SMS, Gửi Gmail, Tawk.to, Nhận Email, Đăng ký, Dùng thử, WhatsApp, OnCustomer

Nhóm kênh bán hàng: 6 kênh

Với nhóm kênh tương tác chúng tôi hỗ trợ người dùng: Gọi ngay, Bản đồ, Gọi lại, Mua ngay, Đặt mua, Hotline gọi XXX

Nhóm kênh giới thiệu: 3 kênh

Với nhóm kênh tương tác chúng tôi hỗ trợ người dùng: Giảm giá X%, Khuyến mại, Sản phẩm mới

Bạn có thể đăng nhập vào link truy cập: https://a.agform.vn/a/chat/meu2 để sử dụng ngay tính năng