Cài đặt chung chat web

Cấu hình chung chat website

Với lựa chọn cấu hình mục : Hỏi thông tin khách trước khi chát giúp tăng việc lấy thông tin khách hàng để telesale

Các mục bạn nhập theo demo / Riêng phần yêu cầu SĐT sẽ giúp hệ thống tự động yêu cầu khách hàng của bạn nhập SĐT trước khi chat website

Tùy chỉnh màu sắc chat website

Click Cài đặt chung chat/ tùy chỉnh màu sắc web

Tự động hiện popup 36s sau khi vào website

Click Cài đặt chung/ Thay đổi thông tin tự động hiện popup sau 36s

  • Bạn có thể bật hiện popup sau 36s

  • Thêm các trường lấy thông tin: ( tên, sđt, email, câu hỏi với textarea ) bằng cách nhấn vào chữ ở tab trái và chỉnh sửa nội dung ở tab bên phải

Sau khi tắt bật các trường thông tin rồi thì có thể sửa ở tab bên phải bằng cách bấm vào biểu tượng bút chì và lưu lại /

Icon chát, menu tư vấn gọi online mobile

Cài đặt chung chat> Icon Chat Button

Bấm tắt bật ( tư vấn gọi mobile ) là menu mà khi truy cập mobile sẽ hiện thị ở dưới fix ở mobile giúp tạo phếu khách hàng nhanh hơn!